Vrije plaatsen schooljaar 2019-2020

“Wij hebben nog vrije plaatsen voor de 2e en 3e kleuterklas / 1e en 2e leerjaar.
Kom gerust langs om vanaf 21 augustus in te schrijven”.

De stand van inschrijving kan je hier terugvinden

Welkom in HHC basisschool en kleuterschool van
Tervuren/Wezembeek-Oppem!

De basisschool van het Heilig Hartcollege heet jullie welkom!
Onze kinderen komen uit Tervuren, Wezembeek-Oppem, uit de omliggende
gemeenten maar ook van verder. Onze lagere school bevindt zich naast de
middelbare afdeling, langs de Albertlaan. Onze kleuterschool bevindt zich in het
centrum van Wezembeek-Oppem, langs de Marcelisstraat.
Onze school streeft ernaar om elk kind zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn
ontwikkeling en dit op sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch en psychomotorisch
vlak. Dit betekent dat de school rekening tracht te houden met de eigenheid en de
mogelijkheden van elk kind en haar onderwijs hierop tracht af te stellen. Een goede
samenwerking met alle betrokkenen is daarvoor van groot belang. Overleg op basis
van wederzijds vertrouwen is hiervoor noodzakelijk.
Welbevinden is een basisvoorwaarde voor kinderen om te kunnen leren. Dit
welbevinden trachten we te realiseren in onze omgang met de kinderen en door zelf
het goede voorbeeld te geven.
Ons onderwijs is erop gericht onze kinderen goed voor te bereiden op de
maatschappij waarin ze leven. We zoeken naar een evenwicht tussen
kennisoverdracht en het explorerend en zelfontdekkend leren waarin de rol van de
leerkracht veeleer coachend van aard is. De school tracht tevens kinderen te helpen
bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Onze school

Organisatie

Contact

Nieuws

... Lees MeerMinder

3 weeks ago

 

Comment on Facebook

Ook voor jullie!!!

Eerstes in Planckendael. Geen loslopende leeuw dit jaar!
Kleuterschoolfeest 2019
De eerste beelden van het schoolfeest duiken op...
Thema bouwen: De kleuters konden kennis maken met ons eerste leerjaar. Ze bouwden een piramide of Eifeltoren of....

... Lees MeerMinder

3 months ago

... Lees MeerMinder

3 months ago

Toon meer

... Lees MeerMinder

1 month ago

Heel veel succes! 

Vandaag starten de leerlingen van de tweede graad met de proefwerken. We zijn er zeker van dat jullie dat goed gaan doen! 

Goed doorwerken en niet opgeven! You can do it!
Good luck!

Vandaag startten de leerlingen van de derde graad met hun examens. Voor onze zesdejaars is het de allerlaatste keer! 

We wensen jullie allemaal veel succes, goede moed en veel doorzettingsvermogen! Wij duimen alvast.

 

Comment on Facebook

With* your exams. 😅

Veel succes met u examens

Topsporter op het HHC - Marie doet het weer! 

Afgelopen weekend nam onze lokale karate-trots Marie Millet deel aan het Belgisch Kampioenschap Wado-Kai. 
 
Opnieuw heeft Marie een schitterende prestatie geleverd.  Marie behaalde de Belgische titel in het onderdeel Katan, de stijloefening, bij de kadetten en strandde op een hele mooie tweede plaats bij de senioren mixed.
In het onderdeel Kumité, het gevecht, kroonde Marie zich tot Belgisch Kampioen.

Marie is zich ondertussen al volop in gereedheid aan het brengen voor het Europees Kampioenschap dat plaats vindt in Hongarije op 4-5 en 6 oktober.

Wij duimen alvast! Go, go, go Marie!

 

Comment on Facebook

Bravo Marie !!

Super Marie! 🏆🏆🏆🏆

Project economie 5de jaar 

De leerlingen van het 5de jaar economie kregen de opdracht een deel van een boek te lezen over een actueel economisch thema en ervoor te zorgen dat zij de inhoud als klas in één mooi, samenhangend verhaal konden gieten. Elke klas, 5B en 5C, koos voor een eigen boek en thematiek.

Zo een straffe prestatie vindt zijn weg naar een presentatie, en de leerlingen kregen de kans hun werk voor te stellen en toe te lichten. 

Knap werk!
In Flanders Fields - by bike 

Afgelopen maandag trokken opnieuw naar de Westhoek om daar in het spoor van de Grote Oorlog te fietsen. De leerlingen navigeerden door de geschiedenis en leerden de meest indrukwekkende en beklijvende plaatsen kennen die vandaag nog steeds littekens in het landschap en op aangezicht van Europa zijn. 

Bedankt aan de sportieve leerkrachten die mee op de fiets sprongen!

Winnaars poëziewedstrijd

Naar jaarlijkse traditie kregen de leerlingen ook dit jaar opnieuw de kans zich van hun meest poëtische kant te laten zien. Dit jaar werd er gedicht rond het thema 'de vier elementen. Het was moeilijk kiezen uit de inzendingen, maar na druk discussiëren lukte de jury er dan toch in twee winnaars te kiezen. Geruggesteund door dichter Charles Ducal maakte juryvoorzitter Sam Dehertog de twee winnaars bekend.

Voor de eerste graad ging de prijs naar Hélène de Neve uit klas 1 met 'Lucht.

Lucht

Het lijken soms wel woedende golven die winterluchten

Soms wit of blauw, soms grijs en grauw

Alleen zien we de zwevende vogelvluchten

Die ons verlaten en weerkomen, algauw

Kijk ernaar, geniet ervan, zoek leuke vormen

Het lijkt zo mooi, het kan, iedere nieuwe morgen

door Hélène de Neve

Voor de tweede en derde graad werd de laureaat Carmel Verhaeghe uit klas 6F met het bijzonder sterke gedicht 'Cigarette.'

Cigarette

Hij noemt zichzelf een dromer,
maar hij is wel degelijk filosoof.
Ik zag het aan zijn manier van roken,
die ene nacht op het balkon.
Met sierlijke handbewegingen,
ademde hij zachtjes in en uit,
vertelde een vreemd verhaal
doorheen zijn cigarette.
Voor het eerst sprak ook iemand nu mijn taal.

Hij zei: ‘Ze glipten door mijn vingers,
zo ging de tijd voorbij.
Nu lopen alle druppels
identiek in rij,
société generale gedirigeerd.
Ik ben zoals jij,
verloren vuur in generaties water.

Jij en ik zijn anders.
Onze voeten gevestigd op de grond,
houden we ons vast aan deze laatste hoop:
dat de aarde, aarde blijft
en niet door water wordt overstroomd.
Maar misschien is het al te laat daarvoor.
Daarom rook ik
elke avond op dit balkon.’

Proficiat aan elke dichtende ziel die zijn gedicht instuurde, proficiat aan de jury met het volbrengen van een uiterst moeilijke taak en hartelijke dank aan Charles Ducal om onze beginnende dichters blijvend te inspireren.
... Lees MeerMinder

2 months ago

Winnaars poëziewedstrijd

Naar jaarlijkse traditie kregen de leerlingen ook dit jaar opnieuw de kans zich van hun meest poëtische kant te laten zien. Dit jaar werd er gedicht rond het thema de vier elementen. Het was moeilijk kiezen uit de inzendingen, maar na druk discussiëren lukte de jury er dan toch in twee winnaars te kiezen. Geruggesteund door dichter Charles Ducal maakte juryvoorzitter Sam Dehertog de twee winnaars bekend. 

Voor de eerste graad ging de prijs naar Hélène de Neve uit klas 1 met Lucht. 

Lucht

Het lijken soms wel woedende golven die winterluchten

Soms wit of blauw, soms grijs en grauw

Alleen zien we de zwevende vogelvluchten

Die ons verlaten en weerkomen, algauw

Kijk ernaar, geniet ervan, zoek leuke vormen

Het lijkt zo mooi, het kan, iedere nieuwe morgen

door Hélène de Neve

Voor de tweede en derde graad werd de laureaat Carmel Verhaeghe uit klas 6F met het bijzonder sterke gedicht Cigarette. 

Cigarette

Hij noemt zichzelf een dromer,
maar hij is wel degelijk filosoof.
Ik zag het aan zijn manier van roken,
die ene nacht op het balkon.
Met sierlijke handbewegingen,
ademde hij zachtjes in en uit,
vertelde een vreemd verhaal
doorheen zijn cigarette.
Voor het eerst sprak ook iemand nu mijn taal.

Hij zei: ‘Ze glipten door mijn vingers,
zo ging de tijd voorbij.
Nu lopen alle druppels
identiek in rij,
société generale gedirigeerd.
Ik ben zoals jij,
verloren vuur in generaties water.

Jij en ik zijn anders.
Onze voeten gevestigd op de grond,
houden we ons vast aan deze laatste hoop:
dat de aarde, aarde blijft
en niet door water wordt overstroomd.
Maar misschien is het al te laat daarvoor.
Daarom rook ik
elke avond op dit balkon.’

Proficiat aan elke dichtende ziel die zijn gedicht instuurde, proficiat aan de jury met het volbrengen van een uiterst moeilijke taak en hartelijke dank aan Charles Ducal om onze beginnende dichters blijvend te inspireren.

... Lees MeerMinder

2 months ago

Toon meer

Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp.

Wij leren kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken.

Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven.

Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten. Als je kijkt naar wat er mist, zie je de gebreken.

Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat er om of je beter bent dan gisteren.

Contact

Kleuterschool
Marcelisstraat 55
1970 Wezembeek-Oppem
02/ 782 07 99 van 8.00 tot 16.00 uur
OPVANG INFANO kleuterschool: 0488/408237

Lagere school
Albertlaan 44
1970 Wezembeek-Oppem
Telefoon : 02/ 767 11 85 van 8.00 tot 17.00 uur
OPVANG  INFANO  lagere school: 0489/950946

Ik geef toestemming dat het Heilig Hartcollege mijn gegevens uit dit formulier verzamelt en opslaat
JaNee