Vrije plaatsen schooljaar 2020-2021

“De vrije inschrijvingen zijn open na de voorrangsperiode, contacteer ons voor meer info op 02/767.11.85 of per mail: tasp@hhc.world“.

De stand van inschrijving kan je hier terugvinden

Welkom in HHC basisschool en kleuterschool van
Tervuren/Wezembeek-Oppem!

De basisschool van het Heilig Hartcollege heet jullie welkom!
Onze kinderen komen uit Tervuren, Wezembeek-Oppem, uit de omliggende gemeenten maar ook van verder. Onze lagere school bevindt zich naast de middelbare afdeling, langs de Albertlaan. Onze kleuterschool bevindt zich in het centrum van Wezembeek-Oppem, langs de Marcelisstraat. Onze school streeft ernaar om elk kind zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn ontwikkeling en dit op sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch en psychomotorisch vlak. Dit betekent dat de school rekening tracht te houden met de eigenheid en de mogelijkheden van elk kind en haar onderwijs hierop tracht af te stellen. Een goede samenwerking met alle betrokkenen is daarvoor van groot belang. Overleg op basis van wederzijds vertrouwen is hiervoor noodzakelijk. Welbevinden is een basisvoorwaarde voor kinderen om te kunnen leren. Dit welbevinden trachten we te realiseren in onze omgang met de kinderen en door zelf het goede voorbeeld te geven.

Ons onderwijs is erop gericht onze kinderen goed voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. We zoeken naar een evenwicht tussen kennisoverdracht en het explorerend en zelfontdekkend leren waarin de rol van de leerkracht veeleer coachend van aard is. De school tracht tevens kinderen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Onze school

Organisatie

Contact

Nieuws

... Lees MeerMinder

2 weeks ago

Onze infodag gaat door op 6 februari 2021. Dit enkel op afspraak tussen 10u en 12u. Je kan deze afspraak telefonisch maken op het nummer: 02/767.11.85
In verschillende klassen leerden de leerlingen autodraw kennen op een verschillende manier en een ander niveau. Voor wie thuis samen met zijn kinderen nog eens wil oefenen:  https://www.autodraw.com/
De voorbije 3 weken organiseerde elke klas van het 4de, 5de en 6de leerjaar een online meet met grootouders. Dit was één van de opdrachten van de ICT whizzkids wedstrijd. En het was een succes. Elke klas mocht minstens 10 grootouders online verwelkomen.

4A had zelfs 24 grootouders! Proficiat aan alle klassen en bedankt aan alle grootouders!
Deze week en volgende week doen alle leerlingen een reis rond de wereld tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Een uitdagend parcours voor iedereen.
We kregen vannacht bezoek van rommelpieten en de Sint. En natuurlijk was er allerlei lekkers voor de kinderen. Een sfeerbeeld.
Toon meer

Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp.

Wij leren kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken.

Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven.

Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten. Als je kijkt naar wat er mist, zie je de gebreken.

Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat er om of je beter bent dan gisteren.

Contact

Kleuterschool
Marcelisstraat 55
1970 Wezembeek-Oppem
02/ 782 07 99 van 8.00 tot 16.00 uur
OPVANG INFANO kleuterschool: 0488/408237

Lagere school
Albertlaan 44
1970 Wezembeek-Oppem
Telefoon : 02/ 767 11 85 van 8.00 tot 17.00 uur
OPVANG  INFANO  lagere school: 0489/950946

  Ik geef toestemming dat het Heilig Hartcollege mijn gegevens uit dit formulier verzamelt en opslaat
  JaNee