Vrije plaatsen schooljaar 2019-2020

“Wij hebben nog vrije plaatsen voor de 2e en 3e kleuterklas / 1e en 2e leerjaar.
Kom gerust langs om vanaf 21 augustus in te schrijven”.

De stand van inschrijving kan je hier terugvinden

Welkom in HHC basisschool en kleuterschool van
Tervuren/Wezembeek-Oppem!

De basisschool van het Heilig Hartcollege heet jullie welkom!
Onze kinderen komen uit Tervuren, Wezembeek-Oppem, uit de omliggende
gemeenten maar ook van verder. Onze lagere school bevindt zich naast de
middelbare afdeling, langs de Albertlaan. Onze kleuterschool bevindt zich in het
centrum van Wezembeek-Oppem, langs de Marcelisstraat.
Onze school streeft ernaar om elk kind zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn
ontwikkeling en dit op sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch en psychomotorisch
vlak. Dit betekent dat de school rekening tracht te houden met de eigenheid en de
mogelijkheden van elk kind en haar onderwijs hierop tracht af te stellen. Een goede
samenwerking met alle betrokkenen is daarvoor van groot belang. Overleg op basis
van wederzijds vertrouwen is hiervoor noodzakelijk.
Welbevinden is een basisvoorwaarde voor kinderen om te kunnen leren. Dit
welbevinden trachten we te realiseren in onze omgang met de kinderen en door zelf
het goede voorbeeld te geven.
Ons onderwijs is erop gericht onze kinderen goed voor te bereiden op de
maatschappij waarin ze leven. We zoeken naar een evenwicht tussen
kennisoverdracht en het explorerend en zelfontdekkend leren waarin de rol van de
leerkracht veeleer coachend van aard is. De school tracht tevens kinderen te helpen
bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Onze school

Organisatie

Contact

Nieuws

... Lees MeerMinder

2 months ago

 

Comment on Facebook

Ook voor jullie!!!

Eerstes in Planckendael. Geen loslopende leeuw dit jaar!
Kleuterschoolfeest 2019
De eerste beelden van het schoolfeest duiken op...
Thema bouwen: De kleuters konden kennis maken met ons eerste leerjaar. Ze bouwden een piramide of Eifeltoren of....

... Lees MeerMinder

4 months ago

... Lees MeerMinder

4 months ago

Toon meer
Wil jij graag deel uitmaken van een enthousiast lerarenkorps op een geweldig groene, fijne school? Dat kan! 

Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar een aantal leerkrachten die ons schoolteam willen versterken. 

We zijn op zoek naar:

- Leraar Frans in het eerste jaar voor een opdracht van 12u

- Leraar aardrijkskunde in het eerste en derde jaar voor een opdracht van 7u

- Leraar SEI voor het tweede jaar voor een opdracht van 6u

- Leraar Nederlands in de eerste en de tweede graad voor een opdracht van 18u

- Leraar LO / fysica in de tweede graad voor een opdracht van 21u, tot aan de Kerstvakantie.

Kandideren kan via directie@hhc.world

Delen mag!

 

Comment on Facebook

Trop chou de penser à moi ! Tu vas bien ?

Logan Bonniver

Maxine Coenaert

Isabelle Zeegers? Ou tes collegues?

Misschien iets voor jou Aagje Declercq

+ View more comments

... Lees MeerMinder

1 month ago

... Lees MeerMinder

2 months ago

Heel veel succes! 

Vandaag starten de leerlingen van de tweede graad met de proefwerken. We zijn er zeker van dat jullie dat goed gaan doen! 

Goed doorwerken en niet opgeven! You can do it!
Good luck!

Vandaag startten de leerlingen van de derde graad met hun examens. Voor onze zesdejaars is het de allerlaatste keer! 

We wensen jullie allemaal veel succes, goede moed en veel doorzettingsvermogen! Wij duimen alvast.

 

Comment on Facebook

With* your exams. 😅

Veel succes met u examens

Topsporter op het HHC - Marie doet het weer! 

Afgelopen weekend nam onze lokale karate-trots Marie Millet deel aan het Belgisch Kampioenschap Wado-Kai. 
 
Opnieuw heeft Marie een schitterende prestatie geleverd.  Marie behaalde de Belgische titel in het onderdeel Katan, de stijloefening, bij de kadetten en strandde op een hele mooie tweede plaats bij de senioren mixed.
In het onderdeel Kumité, het gevecht, kroonde Marie zich tot Belgisch Kampioen.

Marie is zich ondertussen al volop in gereedheid aan het brengen voor het Europees Kampioenschap dat plaats vindt in Hongarije op 4-5 en 6 oktober.

Wij duimen alvast! Go, go, go Marie!

 

Comment on Facebook

Bravo Marie !!

Super Marie! 🏆🏆🏆🏆

Project economie 5de jaar 

De leerlingen van het 5de jaar economie kregen de opdracht een deel van een boek te lezen over een actueel economisch thema en ervoor te zorgen dat zij de inhoud als klas in één mooi, samenhangend verhaal konden gieten. Elke klas, 5B en 5C, koos voor een eigen boek en thematiek.

Zo een straffe prestatie vindt zijn weg naar een presentatie, en de leerlingen kregen de kans hun werk voor te stellen en toe te lichten. 

Knap werk!
In Flanders Fields - by bike 

Afgelopen maandag trokken opnieuw naar de Westhoek om daar in het spoor van de Grote Oorlog te fietsen. De leerlingen navigeerden door de geschiedenis en leerden de meest indrukwekkende en beklijvende plaatsen kennen die vandaag nog steeds littekens in het landschap en op aangezicht van Europa zijn. 

Bedankt aan de sportieve leerkrachten die mee op de fiets sprongen!
Toon meer

Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp.

Wij leren kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken.

Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven.

Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten. Als je kijkt naar wat er mist, zie je de gebreken.

Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat er om of je beter bent dan gisteren.

Contact

Kleuterschool
Marcelisstraat 55
1970 Wezembeek-Oppem
02/ 782 07 99 van 8.00 tot 16.00 uur
OPVANG INFANO kleuterschool: 0488/408237

Lagere school
Albertlaan 44
1970 Wezembeek-Oppem
Telefoon : 02/ 767 11 85 van 8.00 tot 17.00 uur
OPVANG  INFANO  lagere school: 0489/950946

Ik geef toestemming dat het Heilig Hartcollege mijn gegevens uit dit formulier verzamelt en opslaat
JaNee