Info schooljaar 2020-2021 (omwille van Corona kunnen de tijdstippen/afspraken verschillen.)

Afspraken begin schooljaar kleuters

Afspraken begin schooljaar lagere school