Inschrijven

Begin september besliste de Vlaamse Regering om het inschrijvingssysteem voor basisscholen en secundaire scholen te hervormen. Wellicht zal er vanaf dit schooljaar gewerkt worden met een digitaal aanmeldsysteem.

Er is evenwel nog geen duidelijkheid over de voorwaarden, modaliteiten en praktische uitrol van het systeem.

Van zodra we als school meer klaarheid krijgen, houden we u via deze webpagina op de hoogte.

Wel kunnen we meegeven dat de infoavond over onze eerste graad plaatsvindt op dinsdag 29 januari 2019. U kan kiezen uit twee sessies: van 19u tot 19u45 of van 20u tot 20u45. Graag inschrijven via Infoavond@hhc.be

De infoavond gaat door in de aula.

De opendeurdagvan de school vindt plaats op zaterdag 4 mei 2019 vanaf 14u. We hopen jullie te mogen verwelkomen.

Hulp bij studiekeuze

  • Onderwijskiezer geeft je informatie over studiekeuze op elke moment van je schoolloopbaan.
  • Op de website van het CLB kan je ook informatie vinden of contactpunten zoeken voor meer informatie.
voor hulp bij uw keuze kan u ons altijd contacteren