Heilig Hart College bekroond met Verkeer op School-medaille

We werden onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond
met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor
verkeers- en mobiliteitseducatie.

Video herdenking wapenstilstand